Fjärrvärmepris och årliga avgifter

Pris privat

Den fasta årliga avgiften täcker kostnader för mätare, avläsning, debitering och övrig administration i samband med mätvärdeshanteringen. 

Det årliga fjärrvärmepriset för villor är detsamma under hela året.
Pris inklusive 25% moms.

Villor (enfamiljsfastigheter)

• Fast årlig avgift 1 875 kr/år
• Fjärrvärmepris 105,625 öre/kWh

Pris företag

Den fasta årliga avgiften täcker kostnader för mätare, avläsning, debitering och övrig administration i samband med mätvärdeshanteringen.

Den fasta energiavgiften beräknas efter föregående års fjärrvärmeförbrukning i den berörda fastigheten (normalårskorrigeras med SMHI:s energi-index). 
Pris inklusive 25% moms.

Det årliga fjärrvärmepriset för övriga fastigheter är uppdelad i låg- och högsäsong.

Flerbostadshus, industri och övrig fastighet

• Fast årlig avgift 4 125 kr/år
• Fast energiavgift (hela året) 20,25 öre/kWh 
• Fjärrvärmepris (april-oktober) 74,375 öre/kWh 
• Fjärrvärmepris (november-mars) 89,375 öre/kWh

Publicerad 2023-09-18, Uppdaterad 2024-02-08

Fjärrvärme

 

Driftinfo

 

Arbete på gång