Så ser processen ut - tidplan

Utvecklingen av Hamnstaden är fortfarande i ett tidigt skede. Vi kommer här på hemsidan löpande uppdatera med information om processen framåt. Såhär ser processen ut hittills:

Vad har hänt hittills?

  • Februari 2021. Ystads kommuns kommunstyrelse beslutar att bevilja arbetet med Hamnstadens första etapp.
  • September 2021. Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked för Hamnstadens första etapp.
  • Oktober 2021. Den 15 oktober bjöd Ystads kommun in intresserade byggaktörer på ett rundabordssamtal om utvecklingen i Hamnstaden och Köpingebro. Information från rundabordssamtalet finner du här: Rundabordssamtal 2021
  • Våren/sommaren 2022. Inledande dialogmöten med intresserade byggaktörer har genomförts.
  • September 2022. Projektledare för Hamnstaden på plats.

Vad händer härnäst?

  • Oktober 2022. Ystad Kommun påbörjar arbetet med Hamnstaden etapp 1 första detaljplanen.

Sidan uppdateras löpande när ny information tillkommer.

Publicerad 2021-05-31, Uppdaterad 2022-09-30