Hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset syftar till att uppmuntra och stödja nyskapande och kreativa insatser som bidrar till miljömässig, social och/eller ekonomisk hållbarhet som kan tjäna som goda exempel nu och i framtiden.

Områden som kan premieras kan exempelvis vara insatser för att:

  • bidra till att främja goda livsmiljöer, god livskvalitet och jämlik hälsa
    främja samverkan kring barns rättigheter
  • öka medvetenheten och engagemanget för ett hållbart samhälle
  • förbättra hushållning med material, råvaror eller energi så att ett kretslopp uppnås
  • öka kännedom om, samt skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer

Mottagare kan vara enskilda personer, föreningar, institutioner, företag eller organisationer som bor eller verkar i Ystads kommun.

Anställda inom Ystads kommun, kommunalförbund eller kommunalt bolag som kommunen äger eller är medlem i kan inte nomineras för sådant arbete som den anställde gör inom sin tjänst.

Priset består av diplom och penningpris. Prissumman uppgår till 10 000 kr.

Hållbarhetspristagare utses av kommunstyrelsens arbetsutskott och priset delas ut i samband med något av kommunfullmäktiges sammanträden.

Sista datum för nominering är den 20 augusti. 

Tidigare pristagare

2022 Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Ystad  
2021 Karolin Fält och Caroline Sjövall
2020 Reko-Ring Ystad
2019 Karlsfeldts gård
2018 Krageholms gård
2017 Bil Bengtsson
2016 Ystads Golfklubb
2015 Patrik Juhlin med företaget P-dyk
2014 Kåsebergaodlingen
2013 Naturskyddsföreningen i Ystad

 

Publicerad 2022-03-12, Uppdaterad 2024-05-16

Kontakt

Carolina Palm
Kvalitetsstrateg
carolina.palm@ystad.se

Nominera via formuläret