Social hållbarhet

Den fysiska miljön i kommunen påverkar hur medborgarna kan forma sina liv. Boende, närhet till natur, möjlighet till utbildning, kommunikation och kultur, allt detta påverkar vår hälsa. Det är också viktigt med gemenskap, naturliga mötesplatser och fritidsaktiviteter för att vi ska må bra.

Vi fokuserar arbetet på:

  • Jämlika möjligheter till delaktighet, inflytande och mänskliga rättigheter
  • Jämlika livsvillkor genom hela livet
  • Stärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna skillnader i hälsa
  • Jämlika förutsättningar för livslångt lärande
  • Trygga och attraktiva miljöer som ger möjlighet till möten mellan människor

 

Publicerad 2021-08-10, Uppdaterad 2024-04-15