Dialogkvällar med barn, januari 2024

Vi ville ta reda på hur barn tänker kring lek och hur en lekplats skulle kunna se ut. I januari 2024 bjöd vi därför in barn i ålder 5-7 år till två dialogkvällar på biblioteket. Där fick de möjligheten att använda sin kreativitet för att visa oss hur de tänker. Vi fick många tankar och idéer att ta med oss vidare i projektet.

 

Vi vill att fler ska vilja tillbringa mer tid i Åvallaparken. Därför rustar vi upp och bygger om den. För att tillgodose olika behov och önskemål i den mån det går, utifrån platsens förutsättningar, samverkar vi med olika målgrupper i kommunen.

I januari blev det barnens tur: Vi bjöd in 5-7-åringar till stadsbiblioteket – till två lekfulla och kreativa dialogkvällar. Vi ville höra vad de tänker kring lek och hur en lekplats skulle kunna se ut

Vi fick många tankar och idéer kring lek att ta med oss vidare i projektet. 

Ett barn bygger en modell av kartong

Ett barn ritar på papper och klipper i kartong för att gestalta sin idé

Foton: Jonas Olsson, Ystads kommun

Publicerad 2024-01-30