Regional samverkan

Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne. Det är förhållningssättet för samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att arbeta långsiktigt med regional utveckling där helheten är större än delarna.

 

Ystad ska vara drivande och initiativtagare till att bygga vidare på de värden som finns i vår delregion och har möjlighet att bidra med ett tydligt urbant alternativ i samklang med sitt omland och bli en attraktiv mötesplats för näringsliv, kultur och fritidsaktiviteter året om.

Ystad är en av åtta regionala kärnor i Skåne enligt Region Skånes kriterier. Vikten av att dra nytta av flerkärnigheten i Skåne och stärka de regionala kärnorna är centralt i den regionala utvecklingsstrategin för Skåne. Som regional kärna har Ystad en viktig roll i att driva utvecklingen i Sydöstra Skåne framåt.

Samarbetet utgår från Ledningsplanen för sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna som följs upp i samband med delårs- samt årsbokslut.

Ledningsplan för samverkan i sydöstra Skåne.

Slutrapport Ystad som regional kärna

SÖSK:s infrastrukturstrategi

Sydöstra Skånes samarbetskommittéLedningsplan

Samverkan sker genom en kommitté; Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK).

Kommunerna i sydöstra Skåne, Ystad, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, samverkar för att:

  • Tillsammans kan vi ge ett bättre och bredare erbjudande till våra invånare
  • Tillsammans ger oss möjlighet att använda befintliga resurser på ett smartare sätt
  • Tillsammans spelar vi roll dvs vi får större tyngd i viktiga frågor genom att tala med en gemensam röst

Samarbetskommittén roll är framförallt att:

  • tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter.
  • bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne.

Strategikarta (klicka för större bild)

Mål och aktiviteter Sösk

Publicerad 2021-11-11, Uppdaterad 2023-07-31

Europa Direkt Sydöstra Skåne

Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information om EU. Verksamheten drivs i samverkan mellan Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamns, och Skurups kommun och arbetar med att:

  • Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU: s politik och stödmöjligheter
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa
  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar och kulturarrangemang med en EU-twist.

Läs mer på Europa Direkts hemsida.