_B7B4462.JPG

Kulturstöd

Information om Ystads kommuns kulturstöd.

Under 2021 finns extra kulturstöd att söka för både ideella föreningar och enskilda kulturaktörer. Läs mer om de tillfälliga stöden här.

Information om Ystads kommuns ordinarie kulturstöd

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att  skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras.

De bidrag som ideella kulturföreningar kan söka är årliga verksamhetsbidrag och arrangemangs- och projektbidrag.

Verksamhetsbidragen är avsedda för föreningar som ansöker om bidrag för årligen återkommande kulturverksamhet. Bidragen kan sökas en gång om året. Ansökan skall vara Kultur- och Utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 1 oktober 2020 avseende kalenderåret 2021.

Arrangemangs- och projektbidrag kan utgå till föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler med mera.

För ytterligare upplysningar om gällande bestämmelser se kulturstödsregler

Blankett Ansökan Kulturstöd - Årligt verksamhetsbidrag

Rapport o utvärdering- Årligt verksamhetsbidrag

Blankett Ansökan Kulturstöd - Arrangemang/projektbidrag

Rapport o utvärdering- Arrangemang/projektbidrag

Eventuella frågor kring kulturstöd besvaras av Susann Roos, kulturutvecklare, tfn 0411-57 71 40 eller susann.roos@ystad.se

Registrera din förening i Kultur-och utbildningsförvaltningens föreningsregister

Publicerad 2013-12-19, Uppdaterad 2021-03-01