Konstmuseets uppdrag

Ystads konstmuseum är en central del av Ystads kulturliv som stärker stadens attraktivitet och identitet. Här förvaltas och visas modern och samtida konst som är tillgänglig för en bred publik och bidrar till ett demokratiskt samhälle.

Ett konstmuseum på konstens villkor och en mötesplats.

Ystads konstmuseum:

 • Visar modern och samtida konst av såväl lokal som internationell karaktär
 • Är en plats där konstscenerna från östra och västra Skåne möts
 • Samverkar lokalt och internationellt samt deltar i olika nätverk
 • Är en arena för konstnärer att verka på
 • Är en mötesplats för olika konstarter

På Ystads konstmuseum ges möjlighet till upplevelser samt fördjupning och reflektion över vår samtid och historia. Med en geografisk placering mitt på Skånes sydkust är Ystads konstmuseum en plats som binder ihop konstlivet i Malmö/Lund-regionen och på Österlen med en blick mot världen. Konstmuseet är en arena för regionens konstnärer att verka på och möta inspiration av såväl nationell som internationell karaktär. Omvärldsanalys och samverkan hjälper verksamheten att utvecklas och ligga i framkant. På Ystads konstmuseum ges den samtida konsten utrymme och förutsättning att utvecklas. Här möjliggörs möten mellan olika konstarter.

Omvärldens möte med konsten

Ystads konstmuseum:

 • Tillgängliggör konst för en bred publik
 • Driver pedagogisk verksamhet med barn och unga som särskilt prioriterad målgrupp
 • Är huvudman för det regionala uppdraget Bästa Biennalen

Ystads konstmuseum är en kreativ plats att besöka för samtal, inspiration, fördjupning och möjlighet att utföra eget skapande. En omfattande konstförmedlingsverksamhet bedrivs med barn och unga som särskilt prioriterad målgrupp. Med ett uppdrag att vara huvudman för konstbiennalen Bästa Biennalen driver Konstmuseet ett regionalt utvecklingsarbete med fokus på inkludering, förmedling, samverkan och nätverksarbete. I linje med Bästa Biennalens uppdrag lägger Konstmuseet starkt fokus på tillgänglighets- och förmedlingsarbete och arbetar med metodutveckling vad gäller dessa frågor.

Samla och förvalta konst

Ystads konstmuseum:

 • Samlar och förvaltar konst från 1900-talet och framåt
 • Deponerar konst från samlingen till Ystads kommuns olika förvaltningar
 • Förvaltar kommunens ägda offentliga konst
 • Deltar i kommunens arbete kring 1 %-regeln för konstnärlig gestaltning
 • Samlar och förvaltar en samling Artists’ Books

Ystads konstmuseum samlar, förvaltar och vårdar modern och samtida konst med anknytning till Skåne och i viss mån Danmark. Ett urval ur konstsamlingen visas i Konstmuseets salar och även i kommunens lokaler där invånarna har möjlighet att möta konsten i sin vardag. Övriga verk i samlingen förvaras på Kulturmagasinet. Ystads konstmuseum ansvarar för underhåll av kommunens ägda offentliga konstverk och deltar i kommunens arbete kring 1%-regeln. Konstmuseet arbetar även med en samling av Artists’ Books (konstnärsgjorda böcker) med koppling till Sverige.

Publicerad 2022-12-20, Uppdaterad 2024-04-22