Artists’ books

Leif Eriksson (1939 – 2019)

”Tala är silver men tiga är guld”, 2001

Familjebibel, guldpatinerad kil

leif eriksson bibel

Förvärvades till samlingen i samband med utställningen ”The Page As An Alternative Space – ett urval av Leif Erikssons artist’s books och bokobjekt 1964-2002” på Ystads konstmuseum 2003. Verket ingår i SAAB (Swedish Archive of Artists’ Books) som är en del av Ystads konstmuseums konstsamling. Med artists’ books menas konstnärsgjorda böcker där konstnären använder boken som ett alternativt utrymme för sina konstnärliga idéer.

Genom att slå en kil genom en bibel och ge verket ironiska titeln ”Tala är silver men tiga är guld”  ifrågasätter Leif Eriksson kraftfullt nyttjande av maktens språk och dess tysthetskultur. I ett utställningshäfte 2003 refererar han till bibeln som ”språkets vampyr” när han beskriver verket. Vidare skriver han: ”att jag valt artists’ books  som konstnärligt medium har flera orsaker. Bl a min misstänksamhet mot språket som instrument i allt baserat på konventioner som genererats ur böckernas bok”. Han skriver också i samma häfte att ”språket är en cancer som dödar sitt upphov. Med andra ord vi måste vara tysta för att överleva”.

År 1978 startade Eriksson sitt egna förlag Wedgepress & Cheese där han kom att ge ut både egna och andras artists’ books. Samma år påbörjade han sitt arkiv SAAB (Swedish Archive of Artists’Books) som är en samling konstnärsgjorda böcker. Dessa två projekt utgör stommen i Ystads konstmuseums samling med artists’books. Eriksson donerade 2003 samtliga utgåvor från sitt eget förlag och konstmuseet har sedan dess, genom inköp och gåvor, förvärvat en stor del av arkivet SAAB. Efter konstnärens bortgång 2019 har konstmuseet tagit emot en generös och kompletterande donation.

Leif Eriksson var verksam i Malmö från mitten av 1960-talet och fram till sin bortgång 2019. Han var en av Sveriges främsta konceptkonstnärer och artists’ books var hans specialitet. Han var tidig med det uttrycket i Sverige och såväl hans produktion som hans samlande spelar en viktig plats i vår samtida konsthistoria.

 

SAAB (detalj)

Text: Ýrr Jónasdóttir

Publicerad 2022-08-24, Uppdaterad 2024-03-06