Ida Persson


Ida Persson (1985)

5:4, 2020

Akryl på duk

Förvärvad till Ystads konstmuseums samling 2021

 

5:4 tillhör Ida Perssons svit Conductors, bestående av storskaliga målningar utförda i akryl på duk under 2020. I denna svit, liksom i den tidigare Watchers and Conductors, intresserar sig Persson för arkitektur, sociala normer och makt. Övervakningsapparater och mätinstrument överförs här till en sort semi-abstraktion som tycks röra sig mellan arkitektur och objekt. Titlarna syftar på Perssons motiv. Det är dels väktare (Watchers) som med ögon eller linser betraktar eller övervakar, dels dirigenter (Conductors) som med armliknande komponenter som leder, håller ihop och håller fast. De monumentala verken placeras högt i rummet, tänkt att förstärka betraktarens känsla av att vara övervakad och omgiven av strukturer, både synliga och osynliga.

 

Ida Persson är född 1985 i Ystad. Hon har en magisterexamen från Konsthögskolan i Umeå och har även studerat på Nordiska konstskolan i Kokkola samt på Önnestads folkhögskola.

 

Julia Björnberg

 

Publicerad 2022-02-08, Uppdaterad 2023-06-05