Ömsa skinn

Ystads konstmuseums samling är inte en tidskapsel. Den kan snarare liknas vid en levande organism. Genom inköp och donationer förvärvas varje år nya verk, främst av konstnärer som är eller har varit verksamma i Skåne. Syftet är inte minst att dokumentera framträdande rörelser på den samtida konstscenen. Mellan nya och äldre verk i samlingen kan dessutom såväl väntade som oväntade kopplingar uppstå. Ibland leder dessa kopplingar till nya sätt att se på ett konstverk, på konsten i stort och på världen.


Skulpturer av Staffan Nihlén, fr. v.: ”Utan titel”, 2010-tal, carrarmarmor, ”Utan titel”, 2010-tal, tuff, ”Något böjd”, 1991, norsk labrador och ”Utan titel, 2000-tal, alabaster. Foto: Isac Nordgren Jonasson.

 

I den här utställningen introduceras några av de verk som nyligen tillkommit till samlingen. Konstnärerna Marie Andersson, Staffan Nihlén, Thale Vangen och Magnus Wallin representerar vitt skilda sätt att arbeta på. Genom deras konst undersöks olika idésfärer, medier och uttryck. Mellan verken som visas i Ömsa skinn finns trots detta beröringspunkter. Samtliga är resultatet av en förhandling med naturen. I flera av verken sker det genom att organiska eller mineraliska material bearbetats till nya former. Andra väcker tankar om tid och nedbrytning, fenomen som är centrala för det museala samlandet och bevarandet i sig.

Publicerad 2024-05-07