Scener ur en vardag

I den här presentationen visas verk av Folke Cederlund (f. 1922-2012) och Olin Johansson (f. 1886-1977). Båda är födda på Österlens landsbygd, i olika århundraden och med drygt tre årtionden emellan. På ålderns höst, efter sina yrkesliv inom smide, lantbruk och snickeri gav de form åt minnesbilder från uppväxtmiljön i det gamla bondesamhället genom att tälja i trä.

Olin Johansson växte upp på en liten gård i Smedstorp och spenderade större delen av sitt vuxna liv med sin fru, Anna Persdotter, och sonen Johan i Hannas. Verken som visas här är gjorda och köpta till konstmuseets samling på 1970-talet. Vi vet att verket Arbetare från alunbruket i Andrarum är skapat med ett fotografi som förlaga, i övrigt finns det inte mycket information om Johanssons konstnärliga verksamhet i museets arkiv.

Folke Cederlund föddes på en liten gård i Hagestad där hans pappa drev en byggfirma vid sidan av lantbruket. Som barn täljde han dockor åt sina syskon. Som vuxen arbetade han som snickare. När han blev sjukskriven och fick lämna yrket på grund av en ryggskada började han att uttrycka sig konstnärligt. Han gick en målerikurs hos konstnären Stig Wernheden i Malmö, men det var genom kärleken till träet och täljandet som han hittade sitt formspråk. Verken som visas här är gjorda på 1970- och 80-talen utifrån egna minnesbilder från barndomen. Titlarna beskriver de scener som utspelar sig i varje verk, glimtar ur livet på Österlen under 1930-talet. Skulpturerna donerades av konstnären till konstmuseet 1994.

 

IN ENGLISH

Folke Cederlund (b. 1922-2012) and Olin Johansson (b. 1886-1977) were both born in the Österlen countryside, in different centuries with roughly three decades apart. In their twilight years, following their professional lives in blacksmithing, farming and carpentry, they gave shape to memories from the old farming community by carving them in wood.

The Swedish titles describes what is depicted: A police, a priest, an ordinary man,
a woman carrying a heavy bucket of water for her cow, a squire taking out his anger on a worker, and so forth. The works by Johansson have been in Ystad Art Museum’s collection since 1974, Cederlund’s since 1994.

 

 

Publicerad 2023-07-07, Uppdaterad 2024-03-19