Planer och dokument

Förväntansdokument

Modersmål

Riktlinjer för hållbar mat

IT-plan 

Ordningsregler 2020/2021

Foto- och filmpolicy

Trygghetsplan 2020/2021

Handlingsplan för drogfri uppväxt

Verksamhetsplan

 

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2020-11-10