RSS

Aktuellt om skolskjuts


Skolskjutsförstärkning på linje 571 och 577

Publicerad: 2022-12-07 15:24

Från den 12 december sätter Skånetrafiken in två extraturer för att bättre kunna matcha skolornas öppettider.

Skånetrafiken har tagit till sig av synpunkterna som kommit in kring de nya tidtabellerna och deras matchning med skolornas öppettider.

Från och med den 12 december kommer det därför att gå två extraturer: en mellan Hammenhög och Ystad på linje 571, och en mellan Borrby och Ystad på linje 577. Dessa två turer kommer att köras fram till den 17 mars, då Skånetrafiken räknar med att ha en mer långsiktigt fungerande tidtabell på plats.

Skolskjutsförstärkningarna gäller en buss och en avgång, endast för skolelever. Dessa extrainsatta turer syns inte i den ordinarie tidtabellen, varken i appen eller i resesök på Skånetrafikens hemsida. 

Bussarna kommer att vara skyltade med linjenumret och ordet "Skoltur" i displayen.

Aktuella skolskjutsförstärkningar

gäller 2022-12-12 till 2023-03-17


577
från Borrby busstation kl 06:55 mot Ystad station

Hållplats Borrby 06:55
  Hörup 07:01
  Löderup Centrum 07:03
  Ingelstorp Klockaregård 07:09
  Svalevad 07:15
  Kabusakorset 07:16
  Nybrostrand Ö 07:18
  Nybrostrand V 07:20
  Ystad Soldattorpet 07:22
  Ystad Station 07:32

Observera att bussen går enligt ordinarie tur med start Borrby station, och trafikerar alla mellanliggande hållplatser i vanlig ordning mot Ystad.571
från Hammenhög torget kl 07:00 mot Ystad station

Hållplats Hammenhög 07:00
  Hannas Torget 07:04
  Glemmingebro V 07:12
  Svalevad 07:15
  Kabusakorset 07:16
  Nybrostrand Ö 07:17
  Nybrostrand V 07:18
  Ystad Soldattorpet 07:21
  Ystad station 07:31

Observera att bussen går enligt ordinarie tur med start Hammenhög Torget, och trafikerar alla mellanliggande hållplatser i vanlig ordning mot Ystad.


Skånetrafiken lovar skolskjutsförstärkning i samband med tidtabellsskiftet

Publicerad: 2022-12-05 12:33

Problem med tidtabellsförändringarna för busslinje 570, som ersätts av 571 0ch 577, får en tillfällig lösning från den 11 december.

Tidtabellsförändringarna, där busslinje ersätts av 571 och 577, innebär att eleverna som åker till skolan med dessa linjer kommer för tidigt eller för sent till skolan på morgonen. Efter överläggningar mellan kommunen och Skånetrafiken har nu Skånetrafiken lovat att ta fram en lösning, så att berörda elever kommer till skolan i rimlig tid innan kl. 8.00.
Lösningen presenteras på Vklass och på Ystads kommuns skolskjutshemsida inom kort och gäller från den 11 december, då de nya tidtabellerna införs. Skånetrafiken kommer därefter att utvärdera lösningen i dialog med kommunen, för att kunna presentera en mer långsiktig lösning inför tabellskiftet i mars.


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 11/12-2022

Publicerad: 2022-11-25 12:06

Skånetrafiken kommer med en ny tidtabell from 11/12-2022 vilket kommer påverka resandet för bl.a. våra skolungdomar. Några turer kommer förändras och några turer kommer dras in vilket kan ställa till det för ungdomarna. Det är viktigt att ni kollar upp hur det eventuellt påverkar resandet till och från skolan. 

Gällande busstur 570 som ersätts av 571 och 577 så vet vi att många ungdomar blir berörda.  Skånetrafiken har lovat att se över detta varför vi får avvakta och se om det blir någon förändring av nya tidtabellen.

Skulle vissa turer påverka så att ungdomarna inte kan komma till skolan och/eller inte kunna komma hem är det viktigt att ni meddelar oss på Skolskjuts@ystad.se


Nya turlistor Valpen A och Hästen B

Publicerad: 2022-09-07 13:37


Uppdaterat skolskjutsreglemente

Publicerad: 2022-08-25 12:38


Tidsjusteringar turlista Hästen

Publicerad: 2022-08-23 13:02


Rådjur Y-tur morgontur inställd 23/8

Publicerad: 2022-08-23 07:47


Turlistor läsåret 2022-2023

Publicerad: 2022-08-11 11:23


Skolskjutsbeslut inför ht-22

Publicerad: 2022-08-09 12:02


Turlistor läsåret 22-23

Publicerad: 2022-06-20 11:23


Busstur inställd, 220131, Kalle Anka, Löderup

Publicerad: 2022-01-31 07:57

Turen Kalle Anka till Löderups skola är inställd idag måndag 220131 pga personalbrist relaterat till Covid-19.


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 12/12-2021

Publicerad: 2021-12-10 11:26


Förändringar i turlistor Sövestad - Hedeskoga

Publicerad: 2021-09-09 14:53


Skolskjuts Köpingebro

Publicerad: 2021-08-17 11:59


Tidtabeller 21/22

Publicerad: 2021-08-17 11:48


Tidtabeller läsåret 21/22

Publicerad: 2021-07-01 08:55


Ny hållplats i Nybrostrand

Publicerad: 2021-04-12 10:40Inställd skolskjuts onsdag 210210

Publicerad: 2021-02-09 16:03


Inställd skolskjuts tisdag 210209

Publicerad: 2021-02-08 16:44