RSS

Aktuellt om skolskjuts

Skolskjutsbeslut


Skolskjutsförstärkning på linje 571 och 577

Publicerad: 2022-12-07 15:24

Skånetrafiken kör två extraturer sedan den 12 december för att bättre kunna matcha skolornas öppettider.

Uppdatering

Skånetrafiken justerar tiderna för skolturerna på linje 571 och 577 så att de går 10 minuter tidigare från och med skolstart den 11 januari.


Sedan den 12 december 2022 går det två extraturer: en mellan Hammenhög-Ystad på linje 571, och en mellan Borrby-Ystad på linje 577. Dessa två turer kommer att köras fram till den 17 mars, då Skånetrafiken räknar med att ha en mer långsiktigt fungerande tidtabell på plats.

Skolskjutsförstärkningarna gäller en buss och en avgång, endast för skolelever.
Tiderna syns i Skånetrafikens ordinarie tidtabell, i appen och i resesök på Skånetrafikens hemsida

Bussarna kommer att vara skyltade med linjenumret och ordet "Skoltur" i displayen.

Aktuella skolskjutsförstärkningar

Tiderna i tabellen nedan gäller från och med 2023-01-11 till 2023-03-17


577
från Borrby busstation kl 06:45 mot Ystad station

Hållplats Borrby 06:45
  Hörup 06:51
  Löderup Centrum 06:53
  Ingelstorp Klockaregård 06:59
  Svalevad 07:05
  Kabusakorset 07:06
  Nybrostrand Ö 07:08
  Nybrostrand V 07:10
  Ystad Soldattorpet 07:12
  Ystad Station 07:22

Observera att bussen går enligt ordinarie tur med start Borrby station, och trafikerar alla mellanliggande hållplatser i vanlig ordning mot Ystad.571
från Hammenhög torget kl 06:50 mot Ystad station

Hållplats Hammenhög 06:50
  Hannas Torget 06:54
  Glemmingebro V 07:02
  Svalevad 07:05
  Kabusakorset 07:06
  Nybrostrand Ö 07:07
  Nybrostrand V 07:08
  Ystad Soldattorpet 07:11
  Ystad station 07:21

Observera att bussen går enligt ordinarie tur med start Hammenhög Torget, och trafikerar alla mellanliggande hållplatser i vanlig ordning mot Ystad.


Skånetrafiken lovar skolskjutsförstärkning i samband med tidtabellsskiftet

Publicerad: 2022-12-05 12:33

Problem med tidtabellsförändringarna för busslinje 570, som ersätts av 571 0ch 577, får en tillfällig lösning från den 11 december.

Tidtabellsförändringarna, där busslinje ersätts av 571 och 577, innebär att eleverna som åker till skolan med dessa linjer kommer för tidigt eller för sent till skolan på morgonen. Efter överläggningar mellan kommunen och Skånetrafiken har nu Skånetrafiken lovat att ta fram en lösning, så att berörda elever kommer till skolan i rimlig tid innan kl. 8.00.
Lösningen presenteras på Vklass och på Ystads kommuns skolskjutshemsida inom kort och gäller från den 11 december, då de nya tidtabellerna införs. Skånetrafiken kommer därefter att utvärdera lösningen i dialog med kommunen, för att kunna presentera en mer långsiktig lösning inför tabellskiftet i mars.


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 11/12-2022

Publicerad: 2022-11-25 12:06

Skånetrafiken kommer med en ny tidtabell from 11/12-2022 vilket kommer påverka resandet för bl.a. våra skolungdomar. Några turer kommer förändras och några turer kommer dras in vilket kan ställa till det för ungdomarna. Det är viktigt att ni kollar upp hur det eventuellt påverkar resandet till och från skolan. 

Gällande busstur 570 som ersätts av 571 och 577 så vet vi att många ungdomar blir berörda.  Skånetrafiken har lovat att se över detta varför vi får avvakta och se om det blir någon förändring av nya tidtabellen.

Skulle vissa turer påverka så att ungdomarna inte kan komma till skolan och/eller inte kunna komma hem är det viktigt att ni meddelar oss på Skolskjuts@ystad.se


Nya turlistor Valpen A och Hästen B

Publicerad: 2022-09-07 13:37


Uppdaterat skolskjutsreglemente

Publicerad: 2022-08-25 12:38


Tidsjusteringar turlista Hästen

Publicerad: 2022-08-23 13:02


Rådjur Y-tur morgontur inställd 23/8

Publicerad: 2022-08-23 07:47


Turlistor läsåret 2022-2023

Publicerad: 2022-08-11 11:23


Skolskjutsbeslut inför ht-22

Publicerad: 2022-08-09 12:02


Turlistor läsåret 22-23

Publicerad: 2022-06-20 11:23


Busstur inställd, 220131, Kalle Anka, Löderup

Publicerad: 2022-01-31 07:57

Turen Kalle Anka till Löderups skola är inställd idag måndag 220131 pga personalbrist relaterat till Covid-19.


Ny tidtabell för Skånetrafiken from 12/12-2021

Publicerad: 2021-12-10 11:26


Förändringar i turlistor Sövestad - Hedeskoga

Publicerad: 2021-09-09 14:53


Skolskjuts Köpingebro

Publicerad: 2021-08-17 11:59


Tidtabeller 21/22

Publicerad: 2021-08-17 11:48


Tidtabeller läsåret 21/22

Publicerad: 2021-07-01 08:55


Ny hållplats i Nybrostrand

Publicerad: 2021-04-12 10:40Inställd skolskjuts onsdag 210210

Publicerad: 2021-02-09 16:03


Inställd skolskjuts tisdag 210209

Publicerad: 2021-02-08 16:44