Ny upphandling

Publicerad: 2020-08-06 09:40

Under våren har det skett en offentlig upphandling kring skolskjutsar. Telepass AB/Sydbuss AB kommer köra för det västra området (Svarteskolan, Hedeskoga skola, Sövestad skola samt Y-turerna Skalman och Örnen), Bergkvarabuss AB kommer köra Östra området (Köpingebro skola, Löderup skola, samt Y-turen Rådjur) samt Vellinge Taxi AB kommer köra för Grundsärskolan samt Gymnasiesärskolan. Skolkjutsarna börja rulla den 19/8. 

Kommentarer