Budget- och skuldrådgivning

Inom Social- och Omsorgsförvaltningen finns verksamheten budget- och skuldrådgivning. Rådgivningen är en kostnadsfri service som erbjuds alla invånare i Ystads Kommun. Hit kan man vända sig med för rådgivning och hjälp med sin privata ekonomi. Det finns lösningar och hjälp för dig som har en ansträngd eller problematisk privatekonomi!

Budgetrådgivning - När du behöver hjälp med att planera hushållsekonomin

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Tillsammansgår vi igenom dina inkomster och utgifter för de närmaste månaderna och ställer samman en budget, bland annat för att du skall kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Skuldrådgivning- När du har problem med att betala dina skulder

Vi kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation. Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala, och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad. Vi kan ställa samman förslag till betalningsuppgörelser för att få överenskommelser med alla som du har skulder till.

Skuldsanering - När du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden. Vi går igenom förutsättningarna för en skuldsanering och hjälper dig eventuellt med att fylla i skuldsaneringsansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos oss under hela den femåriga skuldsaneringsperioden.

Vill du förbereda besöket till oss?

Förbered ditt besök på budget- och skuldrådgivningen genom att ta fram, och ta med:

  • Aktuella inkomstuppgifter
  • Översiktsbild av dina skulder hos Kronofogden. Om du har en pågående utmätning i din inkomst är det bra om du tar med beslutet om utmätning (har du inte kvar det så ring Kronofogden och be om ett nytt). Skuldspecifikation från Kronofogden.
  • Skriftlig information om dina skulder, till exempel brev från inkassobolag eller fordringsägare. Skuldspecifikationer.
Publicerad 2023-11-21, Uppdaterad 2024-02-09

Kontakt

Budgetrådgivare:
Charlotte Lindell
Tel: 0411-57 71 18
charlotte.lindell@ystad.se

Besöksadress:
Blekegatan 1
Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad
Tel: 0411-57 73 60
Fax: 0411-191 16

Gratis Budgetrådgivning

Budgetrådgivning

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.