Försörjning och ekonomi

Försörjningsenheten ansvarar för ekonomiska insatser i former av försörjningsstöd, hushållsekonomisk rådgivning, rådgivning inför skuldsanering samt förmedling av egen ekonomi.

Försörjningsstöd kan sökas av den som bor och vistas i kommunen och inte kan få sitt och sin familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt.
Försörjningsstödet är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.
Målet är alltid att försörjningsstöd skall vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Prövningen av rätten till bistånd styrs av socialtjänstlagen och de mål och riktlinjer som beslutats av socialnämnden.

Publicerad 2023-03-01, Uppdaterad 2024-04-03

Kontakt

Mottagningstelefon:
Tel: 0411-57 75 75
Telefontid måndag – fredag 0830-0930

Reception:
Tel: 0411-57 73 60

Besöksadress:
Blekegatan 1

Postadress:
Social Omsorg
271 80 Ystad

Fax: 0411-191 16

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.