Vill du engagera dig i flyktingmottagandet?

Vi på Ystads kommun får många frågor kring flyktingar och hur man kan hjälpa till. Här har du diverse information kring olika ansvarsområden och hur du kan engagera dig.

God man

Du kan bli så kallad god man åt ett ensamkommande flyktingbarn. Många barn som söker asyl i Sverige har inte sina föräldrar eller någon annan vuxen person med sig när de kommer hit. I dessa fall behövs en god man som kan hjälpa barnet med olika saker. På Sveriges kommuner och landsting kan du läsa mer om vad det innebär att ta uppdrag som god man.

Här kan du också ta del av webbutbildningen ”God man för ensamkommande barn” på SKL:s webbplats.

Mer information om god man hittar du under överförmyndarnämndens gemensamma sidor för Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommun..

Familjehem

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, leka, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara del av en trygg familjegemenskap, precis som alla andra barn. Därför finns familjehem. Familjehem är vanliga familjer som har tid, plats och tålamod för ytterligare en medlem. Familjehemmet ska vara en utvecklande och stabil miljö och ge barnet en varm känslomässig kontakt. Socialtjänsten utreder familjen noggrant innan placering kan bli aktuellt. Du kan läsa mer om detta här. Här finns en länk till intresseanmälan om att bli ett familjehem.

Kontaktperson eller kontaktfamilj

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Som  kontaktperson åtar du dig att träffa en ung eller vuxen människa en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och skapa kontakt till en vuxen person som lyssnar.

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad. Kontaktfamiljen ger avlastning för barnets föräldrar och en möjlighet för barnet att få fler viktiga vuxna i sitt nätverk. Här finns en länk till intresseanmälan om att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.    

Fler sätt att engagera sig

I Ystad finns ett stort engagemang med frivilligorganisationer och ideella initiativ. Insatser är välkomna när det gäller den aktuella flyktingsituationen men även för personer som är i en asylprocess eller som redan har fått uppehållstillstånd. Här har du några exempel på hur du kan engagera dig.

Rädda Barnen

I Rädda Barnens lokalförening i Ystad har man fyra ”arbetsgrupper” igång: Läxhjälp, Barnfattigdomsgruppen, Skyddsnätsgruppen och Ungas delaktighet.  Läs mer om Rädda Barnens verksamhet i Ystad här. Här har du kontaktuppgifter till Rädda Barnen i Ystad:

Svenska kyrkan 

I samarbete med flyktingboendet på Ystad Spa, Facebookgruppen Flyktingstöd i Ystad och Lions-hjälpen har Svenska kyrkan dragit upp riktlinjer för en organiserad insamlings- och utlämningsverksamhet av kläder till nyanlända flyktningar. Svenska kyrkan söker nu frivilliga som vill hjälpa till med verksamheten. Läs mer om Svenska kyrkans arbete och om hur man anmäler sig här.

Hjälpa genom hjälporganisationer

Det finns flera hjälporganisationer som har mångårig erfarenhet av humanitära kriser, t.ex. Rädda barnen, Röda korset, UNHCR och Läkare utan gränser. Alla dessa och många fler har så kallade 90-konton som man betalar in pengar till. Då vet du att hjälpinsatserna blir professionella och koordinerade. På "Svensk insamlingskontroll" kan du leta upp organisationer med 90-konton dit du kan ge pengar.

Publicerad 2022-07-10, Uppdaterad 2023-12-15