Kontakta vården vid psykisk ohälsa

Att söka psykiatrisk vård i Skåne

Vart du ska vända dig beror på hur allvarlig din ohälsa är. 

1. Vårdcentral 

2. Vuxenpsykiatri inom Psykiatri Skåne 

3. Akut vård inom Psykiatri Skåne

Mer information om vart du kan vända dig/hur du går vidare vid psykisk ohälsa finns samlat på 1177 och Allmänt om vårdmöjligheter i Skåne

Du kan också lämna in Egen vårdbegäran, det som tidigare hette egenremiss. Här beskriver du varför du söker vård och vilka besvär du har.

Publicerad 2023-12-18, Uppdaterad 2024-07-08