Återhämtning

Här finns material som kan ge stöd till återhämtning för enskild men även för den som stödjer personen i hens återhämtningsprocess.

Återhämtning

(Enligt Patricia E. Deegan, som är förespråkare för personer med funktionshinder, psykolog och forskare, bosatt i USA)

  • Återhämtning är inte detsamma som att bli botad
  • Återhämtning är en process, inte en slutpunkt eller destination
  • Återhämtning är en attityd, ett sätt att möta dagen och konfrontera utmaningarna
  • Återhämtning är att känna igen begränsningar och se oändliga möjligheter
  • Återhämtning kan beskrivas som en serie små starter och väldigt små steg framåt

Återhämtningscaféerna

Återhämtningscaféer i sydost har arrangerades för att skapa en mötesplats för alla som berörs av psykisk ohälsa.

Kommande datum:

  • 28 maj kl.17.30 – 20.00 i Ystad på Stora Norregatan 13

Återhämtningsguiderna 

www.aterhamtningsguiden.se

återhämtningsguiderna.pngÅterhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård (den gröna)

Denna erhåller man som patient inom vuxenpsykiatriska heldygnsvården och kan användas tillsammans med sin kontaktperson för att förbereda nästa steg efter inläggning.

Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt (den gula)

Denna riktar sig till den som har behov av återhämtning, dvs är framtagen som ett stöd för att hitta tidiga tecken, lista stödpersoner, arbeta med vad som gör mig sjuk osv.

Finns även som mobilapplikation. Appen laddas ner kostnadsfritt hos App Store och Google Play. Appen är översatt på engelska och finns att ladda ner om ens smartphone har språkinställningen engelska. På engelska heter appen Recovery Guide - tools for self care.

Återhämtningsguiden - för dig som är anhörig till någon som mår dåligt (den bruna)

Vem stöttar den som stöttar? Som anhörig/närstående drar man ibland ett stort lass för sin näståendes räkning. Denna guide kan användas som stöd för att ta hand om sig själv.

Klicka på länken elller bilderna ovan och du hamnar på NSPHs sida för att beställa ditt eget exemplar av Återhämtningsguiden. Du kan också beställa ett större antal. Skickas kostnadsfritt.

Publicerad 2021-02-25, Uppdaterad 2024-04-29

Nästa återhämtningscafé