Inflytandeplaner

En (handlings-)plan för att brukares och anhörigas inflytande och delaktighet ska utvecklas inom kommunal och hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Inflytandeplan gällande för år 2017 till 2020

Uppdaterad Inflytandeplan 2017-2020

Psykiatrin har en egen inflytandeplan i verksamhetsområdet

Förslag Inflytandeplan Vuxenpsykiatri VO Kristianstad

Publicerad 2023-03-29, Uppdaterad 2024-02-19