Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare LSS och Socialpsykiatri
Telefon: 0411-57 79 20
Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar
E-post: bistandshandlaggare@ystad.se

 

Avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri

Verksamhetschef

Maria Posa
Verksamhetschef
Telefon: 0411-57 77 60
E-post: maria.posa@ystad.se

Avdelningskoordinator

Camilla Flink
Avdelningskoordinator
Telefon: 0708-13 91 24
E-post: camilla.flink@ystad.se

Enhetschefer

Eva Bergman
Enhetschef
Sysselsättning, Träffpunkten, LSS-Bostad
Telefon: 0411-57 73 80
E-post: eva.bergman@ystad.se

Elin Parkhagen
Enhetschef
Boendestöd
Telefon: 0411-57 77 56
E-post: elin.parkhagen@ystad.se

Lena Jakobsson
Enhetschef
Kontaktpersoner, ledsagar- och avlösarservice
Telefon: 0411- 57 72 77
E-post: lena.jakobsson@ystad.se

Administrativa assistenter

Charlotte Johansson
Assistent
Telefon: 0411-57 71 59
E-post: charlotte.johansson@ystad.se

Åsa Persson
Assistent
Telefon: 0411-57 75 80
E-post: asa.persson@ystad.se

 

Publicerad 2023-11-22, Uppdaterad 2024-01-26