Sysselsättning

Om du har en psykisk funktionsnedsättning som medför att du inte står till arbetsmarknadens förfogande eller studerar kan du ansöka om sysselsättning hos en biståndshandläggare.

Sysselsättningen kan vara allt från att ingå i ett socialt sammanhang till att genomföra mer strukturerade arbetsuppgifter.

Sysselsättningens syfte är social träning, att bryta isolering och att skapa struktur och ett meningsfullt innehåll i dagen och tillvaron.

Vem kan få sysselsättning?

Du som är över 18 år och har en omfattande psykisk funktionsnedsättning som pågått under en längre tid.

Hur ansöker jag om sysselsättning?

Du ansöker om insatsen hos en biståndshandläggare på Myndighetsenheten för funktionsvariation. Information om hur du ansöker hittar du på hemsidan Ansöka om insats enligt SoL.

Våra verksamheter:

Publicerad 2023-11-22

Kontakt

Myndighetsenheten för funktionsvariation

Biståndshandläggare

Telefon: 0411-57 79 20

Telefontid: 08.30-09.30 helgfria vardagar


e-post: bistandshandlaggare@ystad.se

Följ oss på Facebook och Instagram

Hur vi behandlar personuppgifter och GDPR:

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna synpunkter här.