20200428_101933.jpg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du svårt att förflytta dig, på grund av ett varaktigt funktionshinder, kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet ger dig möjlighet att parkera på anvisade parkeringsplatser för rörelsehindrade. Tillståndet söks antingen som förare eller passagerare

Vid ansökan om parkeringstillstånd som förare

  • Har du ett giltigt körkort
  • Du kör själv bilen till målpunkten
  • Tillståndet gäller enbart när du själv kör bilen

Vid ansökan om parkeringstillstånd som passagerare

  • Du kan inte vänta, efter att ha blivit avsläppt, medan föraren parkerar bilen
  • Du behöver omedelbart stöd när du klivit ur bilen och kan inte lämnas ensam

Parkeringstillstånd kan inte sökas när du har 

Svårt att bära varor eller föremål till eller från bilen
Behov av stort utrymme på parkeringsplatsen för att ta sig in eller ut ur bilen
Svårt att hitta parkeringsplatser närma målpunkten

Så här gör du en ansökan

Praktisk information om hur du går tillväga för att göra en ansökan

Parkeringstillstånd som ej är giltiga

Du är själv ansvarig för att parkeringstillståndet är giltigt. Ansök i god tid innan ditt tillstånd går ut.

Parkeringstillstånd som är skadade, oläsliga eller har skadad klisteretikett är ej giltiga. Klisteretiketiketten i hologram är påklistrad utanpå och därmed känslig för slitage.

Återlämning av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är en värdehandling och ska återlämnas när du inte har behov av den. Det går bra att lämna åter i Socialförvaltningens reception, Blekegatan 1 när det är öppet. Du kan också skicka tillbaka tillståndet till Social Omsorg, Blekegatan 1, 271 82 Ystads kommun.

EU-villkor

Om du har fått ett parkeringstillstånd i ett EU-land, så gäller det i alla andra EU-länder. Länk till informationsbroschyren om villkor i medlemsstaterna.

Publicerad 2022-12-17, Uppdaterad 2023-11-21

Information

Handläggare parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Nås via telefon: 0411-57 79 20 kl 08.30-9.30 helgfria vardagar 

Nås via e-post: prh@ystad.se

 

Trafikövervakarna

Telefon: 0411-57 71 86 
Hit kan du vända dig om du har frågor angående parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande ska bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Blankett för läkarutlåtande

Lagar och regler

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social- och Omsorgsförvaltningen?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.