20200428_101933.jpg

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du svårt att förflytta dig, på grund av ett varaktigt funktionshinder, kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet ger dig möjlighet att parkera på anvisade parkeringsplatser för rörelsehindrade. Tillståndet söks antingen som förare eller passagerare

Vid ansökan om parkeringstillstånd som förare

  • Har du ett giltigt körkort
  • Du kör själv bilen till målpunkten
  • Tillståndet gäller enbart när du själv kör bilen

Vid ansökan om parkeringstillstånd som passagerare

  • Du kan inte vänta, efter att ha blivit avsläppt, medan föraren parkerar bilen
  • Du behöver omedelbart stöd när du klivit ur bilen

Parkeringstillstånd för barn

För att få parkeringstillstånd för barn i tidig ålder behövs särskilda skäl till exempel transport av skrymmande hjälpmedel. Barn från 12 år bedöms på samma grunder som vuxna.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

Det är tillåtet för alla förare att stanna och lämna av eller hämta en person som är sjuk eller har svårt att gå

Vid en på- och avstigningsplats

På plats med parkeringsförbud

På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad

Det är tillåtet att köra på gågator vid transport av personer som har svårt att förflytta sig

Parkeringstillstånd kan inte sökas när du har 

Svårt att bära varor eller föremål till eller från bilen
Behov av stort utrymme på parkeringsplatsen för att ta sig in eller ut ur bilen

Så här gör du en ansökan

Praktisk information om hur du går tillväga för att göra en ansökan

Parkeringstillstånd som ej är giltiga

Du är själv ansvarig för att parkeringstillståndet är giltigt. Ansök i god tid innan ditt tillstånd går ut.

Parkeringstillstånd som är skadade, oläsliga eller har skadad klisteretikett är ej giltiga. Klisteretiketiketten i hologram är påklistrad utanpå och därmed känslig för slitage.

Återlämning av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd är en värdehandling och ska återlämnas när du inte har behov av den. Det går bra att lämna åter i Socialförvaltningens reception, Blekegatan 1 när det är öppet. Du kan också skicka tillbaka tillståndet till Social OMsorg, Blekegatan 1, 271 82 Ystads kommun.

EU-villkor

Om du har fått ett parkeringstillstånd i ett EU-land, så gäller det i alla andra EU-länder. Länk till informationsbroschyren om villkor i medlemsstaterna.

 

 

Publicerad 2013-12-17, Uppdaterad 2021-08-09

Information

Handläggare parkeringstillstånd för rörelsehindrade

telefon: 0411-57 79 20
tillgänglig efter kl 10 helgfria vardagar

e-post: prh@ystad.se

Hit kan du vända dig med frågor angående handläggning, bedömning och liknande.

Nyhet! Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via Ystads kommuns e-tjänst - tryck här!

Trafikövervakarna

Telefon: 0411-57 71 86

Hit kan du vända dig om du har frågor angående parkering med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande ska bifogas till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Blankett för läkarutlåtande

Lagar och regler

Synpunkter

Har du synpunkter på någon verksamhet inom Social omsorg?

Du hittar information om hur du kan lämna dina synpunkter här.

Behandling av personuppgifter