bilparkering.jpg

Hur du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här beskrivs gången vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Behöver du råd eller stöd, kontakta handläggare.

 1. Du kan söka via e-tjänst eller blankett, som du själv skriver ut och postar. Den går att fylla i på datorn.
  Vill du ha blanketten hemskickad kontakta handläggaren telefon 0411-57 79 90 alternativt e-post prh@ystad.se

 2. Du kontaktar läkaren för att få ett läkarintyg
  Vid ansökan om parkeringstillstånd för första gången ska ett läkarintyg finnas med som styrker de svårigheter du beskriver i din ansökan. Vill du ha blanketten hemskickad kontakta handläggaren. 

  Har du ett varaktigt funktionshinder och ansöker om parkeringstillstånd när ditt nuvarande gått ut, kan du ansöka utan att skicka med läkarintyg. Handläggaren kontaktar dig om ansökan behöver kompletteras med ett nytt läkarintyg.

 3. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade är en värdehandling, motsvarande ett körkort. Därför behöver du skriva under och skicka med fotografi. 

  Vill du vänta med att lämna fotografi till efter du fått beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade går det bra.

 4. Ansökan skickas tillsammans med läkarintyg till 

  Social- och Omsorgsförvaltningen
  Blekegatan 1
  271 80 Ystad

  Det går även bra att lämna ansökan i Socialförvaltningens reception på Blekegatan 1 under ordinarie öppettider.

 5. Handläggaren kan under handläggningen begära kompletteringar av ansökan t ex 6 minuters gångtest om ansökningshandlingar och läkarintyg inte ger tillräcklig information för att fatta beslut. 

 6. Beslutet skickas hem i din brevlåda. 
  Tiden för handläggning varierar men kan under semesterperioder dröja upp till 8 veckor. 
  De handlingar du har skickat arkiveras enligt gällande lagar för sekretess. Hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa här

 7. Hämtning av parkeringstillstånd ska göras personligen eller via ombud. All information kommer i meddelande om beslut. 
Publicerad 2020-11-20, Uppdaterad 2023-11-21