Bidrag och ersättningar

Ersättning för solceller och produktion består av olika delar: Spotpris, elcertifikat, ursprungsgaranti, nätnytta och skattereduktion. Dessa ersättningar ändras från dag till dag, se aktuella priser under länkarna nedan.

Övriga ersättningar

Du kan få elcertifikat som kan säljas på elcertifikatmarknaden. Du ansöker om godkännande av anläggningen hos Energimyndigheten. De certifikat du får kan du sälja genom oss. Priset varierar beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden.

Elcertifikat >>
Ursprungsgaranti >>
Skattereduktion >>

Investeringsstöd för solcellsanläggningar

Investeringsstöd från Energimyndigheten gör solceller extra lönsamt. Hos Energimyndigheten finns det bidrag att söka för installation av solceller. Du kan också få skattereduktion för din överproduktion av solel. När du köper din anläggning från oss hjälper vi dig att ansöka om bidragen.

Det statliga solcellsstödet ger idag 30% av investeringskostnaderna i stöd och gäller kostnader för projektering, installation, material och arbete. För privatpersoner finns det även möjlighet att ansöka om ROT-avdrag för solcellsinstallationen. Det är inte möjligt att få både ROT-avdrag och investeringsstöd. För tillfället ligger ROT-avdraget på 30% av arbetskostnaderna inkl mervärdesskatt. 

Observera att investeringsstöden förändras kontinuerligt. Regeringen arbetar ständigt med denna fråga och nytt beslut väntas.

Skattereduktion

Du får automatiskt avdrag i din deklaration för en skattereduktion på 60 öre/kWh för din överskottsproduktion. Detta gäller för max 30 000 kWh/år, alltså maximalt 18 000 kronor.

Ersättning för nätnytta

Du får ersättning från ditt elnätsbolag för den nätnytta din produktion tillför. Bor du i Ystad Energis nätområde får du för närvarande 6,82 öre/kWh ex moms.

Elbalansansvar för 0 kronor

Vi tar hand om det lagstadgade elbalansansvaret. Tills vidare bjuder vi på årsavgiften för detta.

Fritt val

Hittar du bättre villkor för din elförsäljning än vad vår prislista för Anvisat elinköp ger, har du alltid möjligheten att göra ett nytt, eget val.

 

Publicerad 2021-03-20, Uppdaterad 2024-04-26

Bladknapp intresseanmälan solceller


Ansökan om investeringsstöd 
hos Energi-
myndigheten
(Boverket)

Ansökan görs i förväg innan åtgärden påbörjas. Stödet betalas ut i efterskott.

Ansökan >>