Hälsoskydd

Vad gör vi på hälsoskydd?

Vi bedriver tillsyn på skolor, förskolor, tillfälliga boende som bed & breakfast och asylboende, camping, fotvård, frisörer, träningsanläggningar, äldreboende, biografer, kyrkor, piercing, tatuering, allmänna lokaler med flera. Vid tillsyn sker inspektion av bland annat städning, ventilation, underhåll, avfall och kemikalier.

Vid inspektion på skolor och förskolor görs även en inspektion på Rökfria skolgårdar, enligt tobakslagen.

Vi handlägger ansökningar på värmepumpar, djur inom detaljplanerat område, svarar på alkohol-och bygglovsremisser från våra kommuner samt handlägger och utreder många klagomål på fukt och mögel, hundskall, lampor, temperaturer i lägenheter, eldning av t.ex. trädgårdsavfall, olika typer av bullerstörningar med mera.

Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2023-11-17