Livsmedel

Livsmedel arbetar med följande:

Kontroller

Miljöförbundet utför löpande kontroller hos alla livsmedelsföretagare som finns i förbundets register. Livsmedelsföretagare är de som driver verksamhet med viss form av organisation och kontinuitet. Hur ofta vi besöker livsmedelsanläggningarna är kopplat till hur många kontrolltimmar de betalar för. Kontroll sker på restauranger, skolor, pizzerior, butiker, äldreboende, kiosker, livsmedelsvagnar, vattenverk, matmäklare, grossister, m.fl. De flesta löpande kontroller sker oanmälda. Vid besök på nyöppnade verksamheter bokas besöket i förväg.

Extra kontroller utförs vid klagomål, som om de visar sig vara befogade, faktureras den berörda verksamheten. Klagomål kan gälla allt möjligt, det vanligaste är misstanke om att någon blivit matförgiftad. Men även klagomål om att det är smutsigt i livsmedels-anläggningen, att man säljer gamla livsmedel eller att det brister i märkningen på produkterna, förekommer.

Provtagning

Riktad provtagning görs ibland för att kartlägga om det finns problem med vissa produkter, t.ex. salladsbufféer. Provtagning kan också bli aktuellt vid klagomål eller i ärenden om smittspridning. Det senaste oftast på uppdrag av länets smittskyddsläkare.

Administrativt arbete

Förutom arbete på "fältet" finns en del skrivbordsarbete som måste göras. Livsmedelsanläggningar ska registreras och beslut ska fattas om riskklassning. I beslut om riskklassning fastställs kontrolltiden och den årliga kontrollavgiften.

Även dricksvattenanläggningar ska registreras och riskklassas och dessutom ska program för regelbunden provtagning av vattnet fastställas.

Rådgivning

Många företag kontaktar förbundet för att bolla idéer och ställa frågor. Detta är positivt då det är lättare att göra ändringar i planeringsstadiet än att behöva bygga om efteråt.

Tobak, folköl, läkemedel

Hos verksamheter som säljer tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel utför miljöförbundet inspektioner vartannat år. För dessa gäller också anmälningsplikt om registrering och beslut om årlig kontrollavgift ska fattas.

Övrigt

Två gånger om året utför miljöförbundet inspektioner på polenfärjorna. Detta är ett uppdrag som bekostas av rederiet.

Publicerad 2022-01-13, Uppdaterad 2023-11-22