Forrattning_Cronholm.jpg

Fastighetsbildning

Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter (Jordabalk 1970:994 1 kap 1 §).

En byggnad är ett fastighetstillbehör liksom till exempel ledningar, stängsel och träd. Det finns över 12 500 fastigheter i Ystads kommun.

Kommunen har ett avtal med statliga Lantmäteriet där vi utför beräkningar och fältarbete för fastighetsbildning i första hand inom detaljplanelagt område, men även i vissa fall utanför.

Vill du ha någon fastighetsförrättning utförd ska du kontakta statliga Lantmäteriet.

Publicerad 2023-10-10, Uppdaterad 2024-01-29