3DOja.jpg

Geografisk information (GIS)

GIS-enheten arbetar med kommunens övergripande system för kartor. Har du frågor om en karttjänst eller vill du ha hjälp att ta fram data? Då har du kommit rätt!

GIS står för Geografiskt Informations System: ett system för att samla in, lagra, analysera och visualisera platsbunden information. I ett GIS kan man koppla samman information av olika slag från källor och databaser, till exempel orter med tillhörande befolkningsstatistik. Från systemet kan man sedan visualisera och göra analyser som kan användas som beslutsunderlag vid planering.

Vad gör GIS-enheten?

Medan Kart- och mätenheten gör de praktiska inmätningarna och hjälper till med lägeskontroller och nybyggnadskartor, jobbar vi på GIS-enheten mer övergripande med att uppdatera kommunens egna kartsystem både internt och externt, hålla kartinformation från myndigheter som Lantmäteriet och Länsstyrelsen aktuella och hjälpa till med att ta fram nya karttjänster. Ystad kommuns GIS-system är Geosecma för ArcGIS, och vår data är i referenssystem SWEREF99 13 30, lagrat på en ArcGIS Server.

Leverans av kartor och data

Vi levererar enstaka kartor både för utskrift och publicering på webb. Gäller det större mängd data eller för kommersiellt syfte regleras avgiften i kommunens PBL-taxa.

Besök gärna vår Kartportal, där hittar du kommunens samlade interaktiva kartor.

Kontakt

Har du frågor om nybyggnadskartor och inmätning, kontakta Kart- och mätenheten.

Behöver du annan kartinformation, eller har fråga om någon av kommunens karttjänster är du välkommen att kontakta oss! Se högerspalten för övriga kontaktuppgifter.

 

Flygbild över allè

Publicerad 2022-08-31, Uppdaterad 2024-03-06

Kontakt

Plan & GIS
Stadsbyggnadsavdelningen
Tobaksgatan 11
E-post: gis@ystad.se
Växel: 0411-57 70 00

 

Kartportal

Ystad kommuns kartportal

Klicka på bilden för att komma till kommunens kartportal!