Badhytter-Sandskogen-Ystad.jpg

Arrenden

Arrenden i Ystads kommun - Fastighetsavdelningen förvaltar mark och har ett stort antal arrenden. I dagsläget har vi nästan 1200 aktiva arrenden, 540 av dessa är villaplatser i Sandskogen.

Publicerad 2020-08-08, Uppdaterad 2021-03-11

Kontakt

Dijedona Kelmendi 
Markförvaltare
dijedona.kelmendi@ystad.se
0411 - 57 73 19


Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 87

Adress: Österportstorg 2A
271 80 YSTAD