YSTAD_TRADGARDSSTAD_KVALL_GARD_bild_arkitekt_Jonas_Lindvall.jpg

Kontakt Exploateringsenheten

Mark- inköp/försäljning
Andreas Olsson
Mark- och exploateringschef
andreas.olsson@ystad.se
0411-57 70 22

Mark- inköp/försäljning
Ida Olofsson
Mark- och exploateringsingenjör
ida.olofsson@ystad.se
0411 - 57 72 70

Arrenden 
Sofie Andersson (föräldraledig)
Markförvaltare
sofie.andersson@ystad.se
0411 - 57 73 19

Arrenden 
Sandra Persson (vikarie för Sofie Andersson)
Markförvaltare
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 19

Etablering / industrimark
Åsa Bodeborn
Näringslivsutvecklare
asa.bodeborn@ystad.se
0411-57 70 42

Publicerad 2019-09-17, Uppdaterad 2019-09-27