YSTAD_TRADGARDSSTAD_KVALL_GARD_bild_arkitekt_Jonas_Lindvall.jpg

Kontakt Exploateringsenheten

Mark- inköp/försäljning

Andreas Winborg
Mark- och exploateringschef
andreas.winborg@ystad.se
(Föräldraledig)

Mark- inköp/försäljning

Fredrik Pettersson
Mark- och exploateringsingenjör
fredrik.pettersson@ystad.se
0411 - 57 72 80

Arrenden (Bostadsarrenden i Sandskogen, badhytter och fiskebodar, båtplatser, kolonier och jordbruksarrenden)

Dijedona Kelmendi
Markförvaltare
dijedona.kelmendi@ystad.se
0411 - 57 73 19

Mark- inköp/försäljning

Sandra Persson
Mark- och exploateringsingenjör
sandra.a.persson@ystad.se
0411 - 57 73 87

 

Publicerad 2019-09-17, Uppdaterad 2021-10-28