Erosionsskadecentrum

Erosionsskadecentrum är ett samarbetsorgan mellan kustkommuner och andra organisationer som aktivt vill verka för att flexibel, kostnadseffektiv och miljöanpassad erosionsskyddsteknik utvecklas.

ErosionsLogga Erosionsskadecentrumskadecentrum ska följa forskningens framsteg och hålla sig ajour med utvecklingen av nya tekniker inom området kusterosion.

Erosionsskadecentrum utgör också kontaktorgan, remissinstans och pådrivare för ett ökat statligt engagemang, i frågor rörande erosionsskydd. Erosionsskadecentrum har sitt säte i Ystad.

English version

 

Publicerad 2021-06-23, Uppdaterad 2022-09-19