Ledningskollen och kartor

Ystads kommun är ansluten till Ledningskollen. Kolla innan du gräver så att inga ledningar ligger i vägen.

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för att till exempel:

  • få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns
  • skydda ledningar mot avgrävningar
  • förenkla och samordna grävarbeten 

Du hittar Ledningskollen på ledningskollen.se.

Klicka för att komma till ledningskollen.se

Publicerad 2022-11-28, Uppdaterad 2023-03-22

Kartor

Behöver du hjälp med kartmaterial där kommunens ledningar syns?

Kontakt:

Helene Jeppsson
Karttekniker

Växeln 0411-57 70 00
E-post: helene.jeppsson@ystad.se

Ledningar i mark

Ledningar som anläggs ska följa kommunens material och arbetsbeskrivning för ledningar.