Kontakt

Lars Mellberg
Va-ingenjör

Telefon: 0411-57 77 77
(måndag-fredag kl. 9-12)

E-post: tekniska@ystad.se