Anslutning av fastighet till kommunalt ledningsnät

Anslutning av fastighet innanför verksamhetsområdet

För att kunna ansluta sig till kommunalt dricksvatten och avloppstjänster måste din fastighet vara belägen inom kommunens verksamhetsområde för va.

Det finns tre möjliga ledningsnät och du kan kontakta va-enheten för information om din fastighet är belägen innanför verksamhetsområdet. Ansök via vår E-tjänst i högerspalten, där kan du också läsa om aktuella taxor och avgifter.

  • Verksamhetsområde för dricksvatten 
  • Verksamhetsområde för spillvatten
  • Verksamhetsområde för dagvatten

Anslutning av fastighet utanför verksamhetsområdet

Ingår inte din fastighet i det kommunala verksamhetsområdet för exempelvis vatten kan det finnas en vattenförening i din närhet som du kan gå med i. Antingen har föreningen egen vattenbrunn eller så kan föreningen ha fått tillstånd att själva bekosta ledningsdragning för att kunna ansluta till kommunal ledning.

Avtal utanför verksamhetsområdet (kontakta va-enheten för information om avtalet) ska då skrivas. Ansökan om serviser och vattenmätare ska göras till va-enheten innan anslutning får ske, även provtryckning ska göras.

Ansluta attefallshus eller komplementbostad

Om komplementbostaden har kök eller pentry samt toalett räknas den som en bostadsenhet. Då tillkommer en lägenhetsavgift som är anmälningspliktig enligt VA-taxan. Anslut attefallshus eller komplementbostad

 

Vatten i kupade händer

                                         
         

Publicerad 2022-04-24, Uppdaterad 2024-04-10

Kontakt

Va-enheten
Lars Mellberg
Va-ingenjör
0411-57 77 77 (måndag-fredag kl. 9-12)

E-tjänst ansökan om kommunalt vatten och avlopp samt vattenmätare

E-tjänst ansökan vatten och avlopp samt mätare

Provtryckning av ledningen ska göras innan installation av vattenmätare

Blankett tryck- och täthetskontrolll

Blankett om du inte använder e-tjänsten

Blankett ansökan om serviser och vattenmätare samt blankett för tryck- och täthetskontroll

 

Avtal utanför verksamhetsområdet kontakta va-enheten

Taxor och avgifter

Information vid ny- eller omläggning av rör samt underhåll