Föreningar

Nästan 300 föreningar – så rikt är Ystads kommuns föreningsliv! Kommunen har ett väldigt brett och differentierat utbud av föreningsaktiviteter för de flesta intressen, från frimärkssamlande till linedance.

                           

En viktig uppgift för kommunen är att stödja och stimulera föreningslivet genom att bl a upplåta lokaler och anläggningar samt genom att lämna olika former av kommunala bidrag. 


Kultur o Utbildning är ansvarig förvaltning för fritids- och föreningsverksamheten och handlägger bl a föreningsbidragen.

I undermenyerna hittar du mer information.

Publicerad 2013-02-28, Uppdaterad 2018-10-15

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent, vikarierande

Ystads kommun
Kultur o Utbildning
Piparegränd 3

0411-57 73 49
alexander.stromberg@ystad.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring föreningsliv i Ystad!