Föreningar

Upptäck Ystads rika föreningsliv, med ett brett utbud av aktiviteter för de flesta intressen!

En viktig uppgift för kommunen är att stödja och stimulera föreningslivet genom att bl a upplåta lokaler och anläggningar samt att lämna olika former av kommunala bidrag. 

Kultur o Utbildning är ansvarig förvaltning för fritids- och föreningsverksamheten och handlägger bl a föreningsbidragen.

Publicerad 2013-02-28, Uppdaterad 2019-10-10

Kontakt

Alexander Strömberg
Fritidskonsulent

Ystads kommun
Kultur o Utbildning
Piparegränd 3

0411-57 73 49
alexander.stromberg@ystad.se

Välkommen att kontakta mig om du har frågor och funderingar kring föreningsliv i Ystad!


Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Uppdatera föreningens mailadresser m m när den årliga organisationsrapporten skickas in, eller genom att maila bokafritid@ystad.se när som helst under året.