iocenters-2673328_1920.jpg

Blanketter för förtroendevalda

Ny rutin för att begära ersättning från 1 januari 2023.

Från 2023-01-01 ska samtliga förtroendevalda som har ett aktivt uppdrag begära ersättning via Visma Självservice. Detta gäller oavsett om begäran avser 2022 eller 2023.

Mer information kommer så snart det nya arvodesreglementet är fastställt.
Förtroendevalda vars uppdrag avslutats senast 2022-12-31 ska fortfarande begära ersättning via blankett enligt tidigare rutin.


De attesterade underlagen skickas till
Ystads kommun
Löneenheten
Österports torg 2b
271 80 Ystad

Vid frågor går det bra att kontakta Löneenheten via mail: loneenheten@ystad.se eller via telefon: 0411-57 70 20.

Ersättning för förtroendevalda

Dessa blanketter är ifyllningsbara pdf:er. Fyll i och spara filen under nytt namn med kommandot "spara som".

Begäran om förlorad arbetsinkomst - företagare och uppdragstagare

Begäran om förlorad arbetsinkomst - anställd hos annan arbetsgivare

Ersättning för förtroendevalda Politiskt uppdrag

Ersattning förtroendevalda - utlagg för parkering och färdbiljett

Ledighetsansökan för politiskt uppdrag för anställda inom Ystads kommun

Om du använder telefonparkering via din mobiltelefon kan du läsa mer här om var du hittar dina kvitton:

https://easypark.se/help/sv/2905
https://www.parkster.se/support

 

 

Publicerad 2020-10-22, Uppdaterad 2023-01-13