Kommunens ekonomi


Ystads kommuns ekonomiavdelning finns lokaliserad i Nya Rådhusets östra flygel vid Österportstorg. Ekonomichef är Petter Hansson Skoglund. Ekonomiavdelningen är indelad i två enheter:

  • Redovisning
  • Budget och analys 

Ekonomiavdelningen sköter ekonomiadministrationen för kommunens förvaltningar och nämnder. I avdelningens uppdrag ingår också att jobba med de kommunala bolagens ekonomi samt att bistå kommunalförbunden med ekonomikompetens.

Inom redovisningsenheten finns funktionerna redovisning, kassa, krav och debitering.

Budget- och analysenheten jobbar med budget och ekonomisk uppföljning för förvaltningar och nämnder samt för kommunen samlat. 

Nya Rådhuset

Publicerad 2020-04-19, Uppdaterad 2021-03-11

Kontakt

Ystads kommun
Österportstorg 2 B
271 80 Ystad

Ekonomichef Petter Hansson Skoglund petter.skoglund@ystad.se

Budgetchef

Redovisningschef Carola Nilsson carola.nilsson@ystad.se