aYstadColours2_J_Olsson.jpg

Öppna data och kommunfakta

Statistik och fakta om Ystads kommun.

 

Kommunfakta från Statistiska Centralbyrån

Här hittar du lättöverskådlig sammanställning av Ystad i siffror; antal invånare, könsfördelning, medelålder med mera.

Äldre kommunfakta

Kommunfakta 2019
Bilaga 2019: definitioner, kommentarer och källor

Kommunfakta 2018
Bilaga 2018: definitioner, kommentarer och källor

Kommunfakta 2017
Bilaga 2017: definitioner, kommentarer och källor

Kommunfakta 2016
Kommunfakta 2014 - tätorter

Kommunfakta 2016 innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden. 

Befolkningsprognos 2015

 


Filerna (.pdf) öppnas i ett nytt fönster. 
För att kunna se dem behöver du ha Acrobat Reader som kan laddas ner gratis från Adobes webbplats.

Publicerad 2021-01-09, Uppdaterad 2022-05-07