Överförmyndaren

I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Överförmyndaren står under tillsyn av länsstyrelsen och under JO:s granskning. I Ystad finns det en överförmyndarnämnd, som väljs av kommunfullmäktige för en fyraårsperiod.

Överförmyndare

God man

Överförmyndarnämnden har tillsyn över kommunens alla föräldrars förvaltning av sina barns tillgångar. Den har också tillsyn över alla gode män och förvaltare för att kontrollera att de sköter sina uppdrag.

Nytt avtal om gemensam verksamhet i Ystad, Sjöbo och Tomelilla

Kommunstyrelserna i Ystads, Sjöbo och Tomelilla kommuner har fattat beslut om ett avtal för att utöka samverkan inom överförmyndarverksamheten med ett gemensamt kansli placerat i Tomelillas kommunhus. Det nya kansliet omfattar fyra handläggare samt vald överförmyndare i Tomelilla kommun. Samgåendet skedde den 1 september 2015 och den formella sammanslagningen av verksamheten skedde den 1 januari 2016.

Protokoll, blanketter och mer information

Protokoll för Överförmyndarnämnden

Klicka här för att komma till den gemsamma överförmyndarverksamheten på www.tomelilla.se

Publicerad 2013-12-11, Uppdaterad 2016-05-19

Kontaktuppgifter

Postadress/fax:
Tomelilla kommun
Överförmyndaren
273 80 Tomelilla
Fax: 0417-182 43

Gemsam överförmyndarverksamhet: www.tomelilla.se


Besöksadress:
Gustafs Torg 16
Tomelilla

Överförmyndarhandläggare
/enhetschef

Eva Viggh
0417-182 78    
eva.viggh@tomelilla.se

Telefontid:
Måndag-fredag klockan 10-12.

Besökstid:
Observera att besök måste förbokas.