Registrera förening hos Kultur- och fritidsförvaltningen

Krav för föreningar

Föreningar och organisationer som vill registreras i Kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister måste ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Ystads kommun och i övrigt uppfylla kraven nedan:

 • Vara uppbyggd och fungera enligt i Sverige vedertagna demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin
 • Bedriva ideell fritidsverksamhet större delen av året
 • Ha vid konstituerande möte eller årsmöte antagna, skriftligt utformade stadgar
 • Ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer
 • Varje år ha årsmöte på vilket verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse föredrages och godkännes
 • Uttaga medlemsavgift

Med medlem avses fysisk person som:

 • Är upptagen i föreningens medlemsregister
 • Betalar personlig medlemsavgift om lägst 50 kr/år. För föreningar som tillämpar familjemedlemskap skall medlemsavgiften i genomsnitt uppgå till minst 50 kr/medlem och år
 • Regelbundet deltar i föreningens verksamhet
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande

För att föreningen skall bli registrerad skall följande uppgifter lämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen:

 • Formuläret Föreningsregistrering ska fyllas i och skickas in
 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från mötet då föreningen bildades och från styrelsens konstituerande möte
 • Medlemsförteckning innehållande namn, adress och födelsedata (6 siffror)
 • Verksamhetsplan
 • Om föreningen är ansluten till riksorganisation skall kopia på medlemsbeviset bifogas
 • Uppgift om föreningens plus-/bankgiro
 • Uppgift om organisationsnummer (erhålls av Skatteverket)
 • Av föreningen antagen Drogpolicy (gäller endast ungdomsföreningar)
Publicerad 2020-08-21, Uppdaterad 2024-01-04

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur- och Fritidfritidsförvaltningen
Piparegränd 3
271 42 Ystad

Boka ditt besök

Har du bokat någon av våra lokaler? Kontakta oss i förväg för att stämma av en tid för utlämning av taggar och larminstruktioner.

Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss på fritid@ystad.se.