Registrera förening hos KoU

Föreningar och organisationer som vill registreras i Kultur o Utbildnings föreningsregister måste ha minst 10 medlemmar som är folkbokförda i Ystads kommun och i övrigt uppfylla kraven nedan:

 • Vara uppbyggd och fungera enligt i Sverige vedertagna demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin.
 • Bedriva ideell fritidsverksamhet större delen av året.
 • Ha vid konstituerande möte eller årsmöte antagna, skriftligt utformade stadgar.
 • Ha stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer.
 • Varje år ha årsmöte på vilket verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse föredrages och godkännes.
 • Uttaga medlemsavgift

  Med medlem avses fysisk person som:
 • Är upptagen i föreningens medlemsregister.
 • Betalar personlig medlemsavgift om lägst 50 kr/år. För föreningar som tillämpar familjemedlemskap skall medlemsavgiften i genomsnitt uppgå till minst 50 kr/medlem och år.
 • Regelbundet deltar i föreningens verksamhet
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, såsom bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande.


  För att föreningen skall bli registrerad skall följande uppgifter lämnas till Kultur o Utbildning:
 • Formuläret Föreningsregistrering ska fyllas i och skickas in.
 • Föreningens stadgar
 • Protokoll från mötet då föreningen bildades och från styrelsens konstituerande möte
 • Medlemsförteckning innehållande namn, adress och födelsedata (6 siffror)
 • Verksamhetsplan
 • Om föreningen är ansluten till riksorganisation skall kopia på medlemsbeviset bifogas
 • Uppgift om föreningens plus-/bankgiro
 • Uppgift om organisationsnummer (erhålls av Skatteverket)
 • Av föreningen antagen Drogpolicy (gäller endast ungdomsföreningar)

 

Publicerad 2013-08-21, Uppdaterad 2019-11-12

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar kring fritid och föreningsliv i Ystad!

fritid@ystad.se

Ystads kommun
Kultur o Utbildning – Fritid
Piparegränd 3
271 42 Ystad


Endast bokade besök

Vi tar ansvar för att begränsa smittspridningen av covid-19. Därför vill vi att du bokar tid med oss i förväg om du vill besöka oss på Piparegränd, för t ex hämtning av taggar till våra lokaler.

Stängda idrottsanläggningar

För att minska smittspridningen av covid-19 är kommunens idrottsanläggningar öppna endast för barn- och ungdomsträning, skolidrott samt match och träning på elitnivå.
Läs mer här.


Har vi rätt kontaktuppgifter till dig?

Glöm inte att hålla föreningens kontaktuppgifter uppdaterade och korrekta. Som föreningsrepresentant loggar du in i föreningsregistret och uppdaterar era uppgifter där.

Behöver du inloggning, kontakta oss via mail.