Mona Petersson

24 september – 13 november

2:a vån RoomFive

MOT NATUREN

Objekt, kardborrar, väggtexter

MOT NATUREN är en installation som ställer frågor om mänskliga rättigheter, frön och patent.  
Vad är en uppfinning? Vad är möjligt att äga?
Mona Petersson visar: Objekt Kardborrar Väggtexter

I Mona Peterssons arbeten finns en stark koppling mellan de olika synsätt som präglar människans förhållande till naturen.  Och just frågor kring våra samhällens utsatthet och sårbarhet – och i förlängningen våra behov av skydd, säkerhet överlevnad– är något som återkommer i hennes konstnärskap.

I utställningen MOT NATUREN intresserar hon sig för den globala odlingsindustrin som hon beskriver som ”en inbäddad agrikultur av diverse biotekniker”. En växande utveckling är att multinationella företag patenterar frön och därmed äger växters förmåga till fortplantning. Företag kan pantentera en växtsubstans och privatiserar samtidigt en hel familj, eftersom substansen återfinns i hela växtfamiljen. En annan bioteknik som praktiseras är att utsädets DNA programmeras till sterilitet under epitet ”terminatorteknologin”.

Ett sceneri i MOT NATUREN är olika växters frön och dess sinnrika ”väntan” på gynnsamma groningssignaler.

För vissa växter är den positiva signalen färden genom ett djurs magtarmsystem. En inomkroppslig fröresa där växtens groningshämmande ämne förstörs och växten kan föröka sig.

Den kunskap som patenteras i dag har i vissa fall funnits bland befolkningen under generationer och har använts i det dagliga livet, men trots det klassas kunskapen som en uppfinning när företagen erhåller rätten till den.  Att äga betyder i det här sammanhanget inte att man har kunskap, utan att man har rätten är kommersialisera den. Vandana Shiva är från Indien (kärnfysiker, miljöaktivist och fredspristagare, Australien 2010).

Vandana Shiva ifrågasätter vår syn på kunskapstraditioner hon menar att det finns flera olika traditioner och att patentlagarna måste anpassas därefter.  Mänskliga rättigheter kränks när företag kan lägga beslag på den ackumulerade kunskap som bönder har från tidigare generationer och förvandla den kunskapen genom patent till egendom.

MAKE PEACE  WITH  THE EARTH
(Vandana Shiva)

Publicerad 2011-09-13, Uppdaterad 2024-01-04