Susan Philipsz

Ystad Hamn

24 maj - 21 september

Ystads hamn

Susan Philipsz

The Distant Sound

Inspirerad av den danska, svenska och norska kusten och kulturhistorien har den internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz skapat ljudkonstverket The Distant Sound.

Från Världsarvet Grimeton Radiostation utanför Varberg sänds verket ljudlöst ut till nio offentliga platser, från Bornholm i söder till Moss i norr.

I Ystad kommer verket att höras i hamnen under en minut varje helslagen timma mellan kl. 10 och 18 och består av toner, inspelade med horninstrument och tagna ur äldre, internationella radiovinjetter. Med detta vill Philipsz uppmana oss att reflektera över vårt lokala kulturlandskap i en ny kontext.

EU-projektet In Site är ett samarbete mellan nio kulturinstitutioner och kommuner i området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak, däribland Ystads konstmuseum.

Läs mer på In Sites hemsida: projectinsite.eu

Välkomna på vernissage lördagen den 24 maj. Läs mer

 

Publicerad 2014-05-23, Uppdaterad 2024-01-04