Trekking in Time

3 september - 13 november

Trekking in Time

Deltagande konstnärer: Marina Abramovic/Ulay, Kerstin Ergenzinger, Hamish Fulton, Gittan Jönsson, Christina Kubisch, Juha Pekka Matias Laakkonen, Richard Long, Tisha Mukarji, Hrafnkell Sigurðsson, Fredrik Strid.

Trekking in Time är en internationell grupputställning med temat vandring - förflyttning till fots i tid och rum. Utställningen samlar och presenterar konstverk av konstnärer som närmat sig vandring utifrån olika perspektiv.

Sättet på vilket konstnärerna närmar sig vandring i sina konstnärskap skiljer sig åt. Många av konstverken som är med i utställningen bygger på att konstnären har genomfört en vandring. Vissa av konstnärerna arbetar återkommande eller rent av uteslutande med temat medan andra har använt det som en performativ metod i något av sina verk. I vissa fall finns det kopplingar till temat utan att en faktisk vandring ligger som grund till verket.

Att använda vandring som en process för verkets tillkomst är nära förknippat med den konceptuella konsten och performancekonsten. Flera av konstnärerna som deltar i utställningen hör till den generation som räknas vara pionjärer inom dessa områden och har varit viktiga för kommande generationer konstnärer.

Utställningen är curaterad av Ýrr Jónasdóttir och Anna Kindvall.
På 2:a vån ges möjlighet till fördjupning i utställningen och dess tema. Kom och inspireras till att bege dig ut till fots!

Utställningen har stöd från Region Skåne och Event in Skåne och presenteras i samband med det internationella vandringseventet Eurorando som äger rum i Skåne under perioden 10 – 17 september.

 

Publicerad 2016-11-15, Uppdaterad 2024-01-04