_B7B4462.JPG

Kulturstöd

Information om Ystads kommuns kulturstöd.

Information om Ystads kommuns ordinarie kulturstöd

Kulturstödet syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv i Ystads kommun av hög kvalitet samt att  skapa kulturella mötesplatser. Kulturverksamhet för barn och ungdom prioriteras.

De bidrag som ideella kulturföreningar kan söka är det årliga verksamhetsbidraget samt arrangemangs- och projektbidrag.

Verksamhetsbidraget är avsett för föreningar som ansöker om bidrag för årligen återkommande kulturverksamhet. Bidragen kan sökas en gång om året. Ansökan skall vara Kultur- och Fritidsförvaltningen tillhanda senast den 1 september 2023 avseende kalenderåret 2024. Rapport för mottaget verksamhetsbidrag ska skickas in innan den 31 maj under innevarande bidragsår.

Arrangemangs- och projektbidrag kan utgå till föreningar för att genomföra enstaka offentliga arrangemang som konserter, teaterföreställningar, föreläsningar, festivaler med mera.

För ytterligare upplysningar om gällande bestämmelser, se kulturstödsregler

Blankett Ansökan Kulturstöd - Årligt verksamhetsbidrag

Rapport o utvärdering- Årligt verksamhetsbidrag

Blankett Ansökan Kulturstöd - Arrangemang/projektbidrag

Rapport o utvärdering- Arrangemang/projektbidrag

 

Registrera din förening i Kultur-och Fritidsförvaltningens föreningsregister

KY_Ordform_1_Rosa

Publicerad 2013-12-19, Uppdaterad 2022-12-27

Kontakt

Kulturenheten
Kristina Erlandsson
Kulturutvecklare
0411-57 71 40