Marknad och Näringsliv, Film och Turism

Företagslotsen, en väg in 0411-57 80 00. Länken mellan näringsliv och kommun.

Oavsett om du är i startgroparna , söker en plats för din verksamhet, eller undrar vilket tillstånd du behöver så hjälper vi dig med stöd och guidning. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för näringslivet på olika sätt såsom kompetensförsörjning, samhällsutveckling, hållbar tillväxt, nätverk, samarbeten, marknad och event.

Vi finns på Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad.

Välkommen in till oss!

Johan Österberg

Johan Österberg

Marknad- och näringslivschef
Angelica Erlandsson

Angelica Erlandsson

Näringslivsansvarig
Marie Holmström

Marie Holmström

Turistchef YVC
Lotte Nilsson

Lotte Nilsson

Näringslivsutvecklare/Kommunikation/Företagslots
Jenny Randowo

Jenny Randowo

Näringslivsutvecklare/kompetensförsörjning/Företagslots
Jamie Rasmussen

Jamie Rasmussen

Marknadskoordinator/Evenemang/Företagslots
Johanna Svensson

Johanna Svensson

Destinationsutvecklare
Jack Löfving

Jack Löfving

Verksamhetsutvecklare YSVC
Jolanta Balchanowska-Olsson

Jolanta Balchanowska-Olsson

Verksamhetsutvecklare
Publicerad 2021-01-16, Uppdaterad 2023-10-13

Marknad & Näringsliv

Företagslots
Telefon: 0411-57 80 00
E-post: foretagslots@ystad.se

Näringslivsansvarig/Etableringar
Angelica Erlandsson
Direkt nr: 0411- 57 75 65
E-post: angelica.erlandsson@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Kommunikation/Företagslots
Lotte Nilsson
Direkt nr: 0411- 57 79 86
E-post: lotte.nilsson@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Kompetensförsörjning/Företagslots
Jenny Randowo
Direkt nr: 0411- 57 75 19
E-post jenny.randowo@ystad.se

Marknadskoordinator/Evenemang/Företagslots
Jamie Rasmussen
Direkt nr: 0411- 57 75 07
E-post: jamie.rasmussen@ystad.se

Etablering/Exploatering/Arrende
Kontakta Exploateringsenheten

Marknad- och näringslivschef
Johan Österberg
Direkt nr: 0411- 57 79 35 alt. 0709- 47 79 35
E-post: johan.osterberg@ystad.se