Marknad- och Näringsliv, Film och Turism

Snabb och smidig väg in till kommunen för dig som är företagare.

Vi hjälper dig att hitta rätt kontakt i en kommunal förvaltning oavsett vilka frågor du som företagare har.
Vi finns på Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad.

Välkommen in till oss!

Johan Österberg

Johan Österberg

Marknad- och näringslivschef
Angelica Erlandsson

Angelica Erlandsson

Näringslivsansvarig
Itta Johnson

Itta Johnson

Marknadsstrateg
Lotte Nilsson

Lotte Nilsson

Näringslivsutvecklare/Kommunikation/Företagslots
Jenny Randowo

Jenny Randowo

Näringslivsutvecklare/kompetensförsörjning/Företagslots
Jamie Rasmussen

Jamie Rasmussen

Marknadskoordinator/Evenemang/Företagslots
Marie Holmström

Marie Holmström

Turistchef YVC
Jack Löfving

Jack Löfving

Verksamhetsutvecklare YSVC
Andreas Winborg

Andreas Winborg

Mark och Exploateringschef
Jenni Sandell

Jenni Sandell

Destinationssäljare
Publicerad 2014-01-16, Uppdaterad 2020-10-09

Marknad & Näringsliv

Företagslots
Telefon: 0411-57 80 00
E-post: foretagslots@ystad.se

Näringslivsansvarig
Angelica Erlandsson
Direkt nr: 0411- 57 75 65 alt. 0709- 47 75 65
E-post: angelica.erlandsson@ystad.se

Marknadsstrateg
Itta Johnson
Direkt nr: 0411- 57 72 96 alt. 0709- 47 72 96
E-post: itta.johnson@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Kommunikation/Företagslots
Lotte Nilsson
Direkt nr: 0411- 57 80 00 alt. 0733- 44 87 52
E-post: lotte.nilsson@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Kompetensförsörjning/Företagslots
Jenny Randowo
Direkt nr: 0411- 57 74 83
E-post jenny.randowo@ystad.se

Marknadskoordinator/Evenemang/Företagslots
Jamie Rasmusson
Direkt nr: 0411- 57 75 07
E-post: jamie.rasmussen@ystad.se

Etablering/Exploatering/Arrende
Kontakta Exploateringsenheten

Marknad- och näringslivschef
Johan Österberg
Direkt nr: 0411- 57 79 35 alt. 0709- 47 79 35
E-post: johan.osterberg@ystad.se