Marknad och Näringsliv, Film och Turism

Företagslotsen, en väg in 0411-57 80 00. Länken mellan näringsliv och kommun.

Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för näringslivet i linje med kommunala, regionala och nationella mål och strategier. Det gäller bl.a. kompetensförsörjning, samhällsutveckling, tillväxt, nätverk, samarbeten, marknad och event.

Vi finns på Gamla Rådhuset, Stortorget i Ystad.

Välkommen in till oss!

Johan Österberg

Johan Österberg

Marknad- och näringslivschef
Angelica Erlandsson

Angelica Erlandsson

Näringslivsansvarig
Lotte Nilsson

Lotte Nilsson

Näringslivsutvecklare/Kommunikation/Företagslots
Jenny Randowo

Jenny Randowo

Näringslivsutvecklare/kompetensförsörjning/Företagslots
Jamie Rasmussen

Jamie Rasmussen

Marknadskoordinator/Evenemang/Företagslots
Marie Holmström

Marie Holmström

Turistchef YVC
Jack Löfving

Jack Löfving

Verksamhetsutvecklare YSVC
Johanna Svensson

Johanna Svensson

Destinationsutvecklare
Jolanta Balchanowska-Olsson

Jolanta Balchanowska-Olsson

Verksamhetsutvecklare
Publicerad 2021-01-16, Uppdaterad 2022-11-25

Marknad & Näringsliv

Företagslots
Telefon: 0411-57 80 00
E-post: foretagslots@ystad.se

Näringslivsansvarig/Etableringar
Angelica Erlandsson
Direkt nr: 0411- 57 75 65
E-post: angelica.erlandsson@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Kommunikation/Företagslots
Lotte Nilsson
Direkt nr: 0411- 57 79 86
E-post: lotte.nilsson@ystad.se

Näringslivsutvecklare/Kompetensförsörjning/Företagslots
Jenny Randowo
Direkt nr: 0411- 57 75 19
E-post jenny.randowo@ystad.se

Marknadskoordinator/Evenemang/Företagslots
Jamie Rasmussen
Direkt nr: 0411- 57 75 07
E-post: jamie.rasmussen@ystad.se

Etablering/Exploatering/Arrende
Kontakta Exploateringsenheten

Marknad- och näringslivschef
Johan Österberg
Direkt nr: 0411- 57 79 35 alt. 0709- 47 79 35
E-post: johan.osterberg@ystad.se