Mark och lokaler

Visste du att vi oftast är med längs vägen när företag vill etablera sig eller har behov av att utöka alt. byta lokaler, men också när det handlar om att skapa förutsättningar för verksamheter i områden som utvecklas såsom Köpingebro och Hamnstaden.

Vill du komma i kontakt med oss?

angelica.erlandsson@ystad.se

Emma.zander@ystad.se

andreas.winborg@ystad.se Föräldraledig