Vanliga frågor om tillstånd, regler och statistik

För exempelvis uteserveringar, torghandel, gatuskyltar, musikarrangemang dvs upplåtelse av allmän plats, krävs det tillstånd. 

Publicerad 2022-03-11, Uppdaterad 2023-08-14