Konstnärlig utsmyckning på Källan

Publicerad: 2018-08-08 11:20

Arbetet med Källan innehåller så många möjligheter! En av möjligheterna är att jobba med konstnärlig gestaltning av byggnaden. I våras gjorde vi en ansökan till Statens konstråd om både finansiellt stöd och processtöd.  Nu har vi fått glädjande nyheter från Statens konstråd – vi har beviljats stöd och i september kommer vi att träffa dem för att arbeta vidare den konstnärliga gestaltningen av Källan. Spännande!

Här kan du läsa i YA om enprocentsregeln; det vill säga att 1 % av kommunens investering för ny- och ombyggnationer ska öronmärkas för konst. 

/Charlotta Blom, Kulturchef

 

Ett exempel på konstnärlig gestaltning från Gustavlundsskolan i Helsingborg. Hur kan ett funktionellt men samtidigt vackert solskydd utformas?

Kategorier: Konstnärlig gestaltning, Press

Kommentarer